تاريخ : جمعه دهم آذر ۱۳۹۱ | ۱۰:۳۸ قبل از ظهر | نویسنده : محسن

آرام آرام می بوسمت


آنقدر که طرح لبــهایم روی تمامی اندامت جا بماند


بگذار بدانند آغوش تو


تنها


قلمروی من است